3de graad.

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven duidelijk aan waarvoor je als leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een studierichting. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar het hoger onderwijs
 • ARBEIDSMARKTFINALITEIT = doorstromen naar de arbeidmarkt
 • DUBBELE FINALITEIT doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk.
 • STEM
  • Wetenschappen-wiskunde @Stationsstraat
  • Industriële wetenschappen @Bessemerstraat
  • Elektromechanica @Bessemerstraat
  • Lassen-Constructie en 7 Fotolassen @Bessemerstraat
 • Taal en cultuur
  • Moderne talen-wetenschappen @Stationsstraat
  • Latijn-wiskunde @Stationsstraat
  • Latijn-moderne talen @Stationsstraat
 • Maatschappij en welzijn
  • Sociale en technische wetenschappen @Bessemerstraat
  • Verzorging en 7 Thuis en Bejaardenzorg @Bessemerstraat
 • Economie en organisatie
  • Economie-wiskunde @Stationsstraat
  • Economie-moderne talen @Stationsstraat
  • Handel @Bessemerstraat
  • Kantoor (Office Logistics) en 7 Logistiek @Bessemerstraat

Wat biedt wetenschappen-wiskunde?

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan voor het oplossen van concrete problemen.

Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Wie interesse heeft in de economische verschijnselen in onze maatschappij kan  kennismaken met de basisprincipes van macro-economie, micro-economie en bedrijfseconomie in de optie ‘economie initiatie’.

Wie kiest voor wetenschappen-wiskunde?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding voor wetenschappen-wiskunde is in de 2de graad aso de richting Wetenschappen. Ook leerlingen die in de tweede graad Latijn of economie volgden met de 5-urencursus voor wiskunde, kunnen naar deze richting overschakelen.

Aanleg voor en bijzondere interesse in wetenschappen en wiskunde zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na wetenschappen-wiskunde?

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid; er zijn geen beperkingen. Deze richting bereidt in het bijzonder voor op ingenieursstudies, geneeskunde, masteropleidingen in de wiskundige en wetenschappelijke richtingen.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Aardrijkskunde
2/1
Biologie
2
Chemie
2/3
Engels
2
Frans
3
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
6
Complementair
Esthetica
1
Optie
wiskunde exploratie, economie initiatie of Duits
2
Totaal
32

Wat biedt industriële wetenschappen?

IW profileert zich als een richting met een hoog abstract-theoretische benadering van kennis, gekoppeld aan een zeer sterke inkleuring vanuit technologische en wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige onderbouw.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toets de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software.

De basiskennis, opgebouwd binnen de dragende vakken wiskunde en toegepaste theoretische wetenschappen, wordt ingeoefend via het projectmatige engineering. Alle STEM-componenten komen uitgebreid aan bod.

Je ontwikkelt verder je brede wetenschappelijk-wiskundige achtergrond, maar we laten je ook kennismaken met het zoeken van oplossingen voor reallifeproblemen, cases gelinkt aan de beroepspraktijk. Via gastcolleges, bedrijfsbezoeken, STEM-projecten i.s.m. bedrijven/hoger onderwijs zorgen wij dat je je onderzoeksvaardigheden en persoonlijke softskills verder ontwikkelt zodat je voorbereid bent op een uitdagende maatschappij in de 21ste eeuw.

Wie kiest voor industriële wetenschappen?

Als je kiest voor STEM in IW heb je zeker interesse voor technologie, wetenschappen en
wiskunde. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een probleem en houdt ervan probleemoplossend te werken. Dankzij je technisch wetenschappelijk, praktijkgericht en innovatief denken leer je problemen in kaart brengen, wiskundig analyseren en naar optimale oplossingen zoeken

Wat na industriële wetenschappen?

Na afronding van 6IW is een keuze voor een academische masteropleiding in de technologische sector (master industriële wetenschappen, master ingenieurswetenschappen, architectuur, engineering-technology, fysica…) een logische keuze.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Frans
3
Engels
4
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Specifiek gedeelte
Wiskunde
6
Fysica
2
Chemie
1/2
Biologie
1/0
Toegepaste Wetenschappen en Engineering
TW Mechanica
TW Elektriciteit - Elektriconica
Engineering
9
Totaal
33

Wat biedt Elektromechanica?

Elektromechanica profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technologische en wiskundige invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op een theoretisch-praktische manier.

Wie kiest voor Elektromechanica?

Als je kiest voor STEM in Elektromechanica heb je een uitgesproken interesse voor technologische toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek

Wat na Elektromechanica?

Na afronding van het 6de jaar Elektromechanica is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in de technologische sector (elektro-mechanica, energietechnologie, elektronica-ICT, toegepaste informatica…) een logische keuze. Vanzelfsprekend behoort ook een HBO5-opleiding of zevende specialisatiejaar tot de mogelijkheden.

Voor erg gemotiveerde leerlingen is een masteropleiding tot industrieel ingenieur via een schakelprogramma ook een optie. Heel wat EM’ers kiezen ook voor de lerarenopleiding technische vakken.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
+ Natuurwet. SEM
1
Frans
2
Engels
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
2
Specifiek gedeelte
Wiskunde
4
Elektromechanische processen
17/18
Totaal
33/34

Wat biedt Lassen-Constructie – 7de Fotolassen?

Je wordt door de vele uren praktijk een specialist op het vlak van lastechnieken en constructie. Je leert door gebruik te maken van digitale technische informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren met de allernieuwste technieken. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Je maakt kennis met echte werksituaties in een bedrijf via stage vanaf het zesde jaar. In een zevende jaar Fotolassen leer je alles over specifieke lastechnieken die nodig zijn om gekwalificeerde laswerken uit te voeren.

Wie kiest voor Lassen-Constructie – 7de Fotolassen?

Als je kiest voor STEM in Lassen-Constructie – 7de Fotolassen heb je een uitgesproken interesse voor las- en constructietechnieken. Je leert graag op een praktische wijze en wil je specialiseren in de allernieuwste technieken.

Wat na het 6de Lassen-Constructie ?

Na afronding van het 6de jaar Lassen-Constructie is een keuze voor een zevende specialisatiejaar een logische keuze.  Je specialiseert je verder in verschillende lastechnieken, behaalt lascertificaten die op de arbeidsmarkt erg gegeerd zijn. Je behaalt extra beroepskwalificaties waarmee een gepassioneerd lasser vlot zijn/haar weg vindt naar de bedrijfswereld.

Wat na het 7de jaar Fotolassen?

Na afronding van het 7de jaar Fotolassen verwerf je een diploma secundair onderwijs in de specialisatie Fotolassen. Je verwerft de startkwalificatie om het beroep van gekwalificeerd lasser uit te oefenen via één of meerdere lascertificaten.  Gepassioneerde lassers vinden vlot hun weg naar de arbeidsmarkt! Verder kan je je vervolmaken via talrijke (bedrijfs-)vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
5de jaar - 2
6de jaar - 2
7de jaar - 2
Lichamelijke opvoeding
5de jaar - 2
6de jaar - 2
7de jaar - 2
Project Algemene Vakken
5de jaar - 4
6de jaar - 4
7de jaar - 6
Engels
5de jaar - 1
6de jaar - 1
7de jaar - 2
Specifiek gedeelte
Veiligheid
5de jaar - 1
6de jaar - /
7de jaar - /
Lassen-Constructie
5de jaar - 22
6de jaar - 23 (incl. 2x 2 weken blokstage)
7de jaar - /
Realisaties fotolassen
5de jaar - /
6de jaar - /
7de jaar - 21 (incl. 7u/week stage)
Totaal
5de jaar
32
6de jaar
32
7de jaar
33

Wat biedt moderne talen-wetenschappen?

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In alle aso-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Wie kiest voor moderne talen-wetenschappen?

Alle studierichtingen van het algemeen secundair onderwijs (aso) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding voor moderne talen-wetenschappen is in de 2de graad aso de richting Wetenschappen. Ook uit andere aso-richtingen is een overstap mogelijk, maar dit dient individueel bekeken te worden. Aanleg voor en bijzondere interesse in de wetenschappen en vreemde talen zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na moderne talen-wetenschappen?

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)
Aardrijkskunde
2/1
Biologie
2
Chemie
2/3
Duits
2
Engels
3
Frans
4
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Wiskunde
4
Complementair
Esthetica
1
Totaal
32

Wat biedt Latijn-wiskunde?

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische, filosofische en juridische teksten.

Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die een van de pijlers is van de westerse wereld. Het vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

 

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan voor het oplossen van concrete problemen.

Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Of je verkiest extra wetenschappen in de optie exploratie wetenschappen. Wie interesse heeft in de economische verschijnselen in onze maatschappij kan  kennismaken met de basisprincipes van macro-economie, micro-economie en bedrijfseconomie in de optie ‘economie initiatie’.

Wie kiest voor Latijn-wiskunde?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De enige logische vooropleidingen voor Latijn-wiskunde zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad aso, bij voorkeur met de 5-urencursus wiskunde. Als je in de tweede graad slechts 4 uren wiskunde volgde, zal een overgang individueel bekeken moeten worden.

Je kiest voor deze richting als je in zowat alle vakken (talen, wiskunde, wetenschappen) wil uitgedaagd worden.

Wat na Latijn-wiskunde?

Je kan elke richting hoger onderwijs aanvatten. Er zijn geen beperking. In het bijzonder kan je je prima voorbereiden op ingenieursstudies, geneeskunde of andere masteropleidingen.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
2
Engels
2
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Latijn
4
LO
2
Nederlands
4
Wiskunde
6
Complementair
Esthetica
1
Optie
Wiskunde exploratie
Duits
Wetenschappen exploratie
Economie initiatie
2
Totaal
32

Wat biedt Latijn-moderne talen?

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die een van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In alle aso-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Wie kiest voor Latijn-moderne talen?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De enige logische vooropleidingen voor Latijn-moderne talen zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad aso. Aanleg voor en bijzondere interesse in Latijn en vreemde talen zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na Latijn-moderne talen?

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident.

De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, …

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)
Aardrijkskunde
1
Duits
2
Engels
3
Frans
4
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Latijn
4
LO
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Complementair
Duits exploratie
1
Esthetica
1
Wiskunde exploratie
1
Totaal
32

Wat biedt Sociaal Technische Wetenschappen?

Competentieontwikkelend leren is in STW een sleutelbegrip! Om deze competenties te bereiken voeren leerlingen Integrale Opdrachten uit, die een integratie beogen tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voedingswetenschappen en expressie.

Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.

Wie kiest voor Sociaal Technische Wetenschappen?

Als je kiest voor STW ben je sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en over de sociale en psychologische aspecten van de samenleving. Je hebt interesse in de verschillende sociale aspecten van onze brede samenleving.

Wat na Sociaal Technische Wetenschappen?

Na afronding van 6STW is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in de sociale, pedagogische en paramedische sector (verpleegkunde, lerarenopleiding kleuter-lager onderwijs-secundair onderwijs, logopedie, ergotherapie, sociaal assistent, diëtiste…) een logische keuze.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3
Wiskunde
3
Specifiek gedeelte
Natuurwetenschappen
4
Sociale Wetenschappen
5
Integrale Opdrachten
7
Totaal
34

Wat biedt Verzorging / 7 Thuis- en bejaardenzorg?

Verzorging profileert zich als een richting waarin je leert zorg en begeleiding te bieden aan kinderen en volwassenen. Je leert daarbij functioneren als lid van een team binnen een zorginstelling. Je loopt vanaf het vijfde jaar stage bij zowel de jongere als oudere zorgvrager.

In het zevende specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg leer je zorg bieden aan volwassenen en gezinnen. Je leert daarbij functioneren als lid van een verpleegkundig team. De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse complexe zorgsituaties.

Wie kiest voor Verzorging / 7 Thuis- en bejaardenzorg?

Als je kiest voor verzorging heb je een uitgesproken interesse voor het werken met en zorgen voor mensen. Je bent sociaalvoelend en haalt voldoening uit het helpen en begeleiden van jongeren en/of volwassenen.

Wat na het 6de jaar Verzorging?

Na afronding van het 6de jaar Verzorging is een keuze voor een zevende specialisatiejaar een logische keuze.  In het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg specialiseer je je verder in de begeleiding en verzorging van de oudere zorgvrager.  Heel wat extra beroepskwalificaties worden in het 7de jaar aangereikt via de combinatie van concrete situaties in de les en de ervaring in het werkveld tijdens de blokstages in de zorgsector.

Wat na het 7de Thuis- en bejaardenzorg?

Na afronding van 7TBZ verwerf je een diploma secundair onderwijs in de specialisatie thuis- en bejaardenzorg. Je kan dus onmiddellijk aan de slag als gespecialiseerd zorgkundige! Wil je na het behalen van je secundair diploma nog verder studeren, dan geeft het 7de jaar TBZ je een stevige portie beroepskwalificaties, theorie en maturiteit om verder te studeren binnen een HBO5-opleiding in de sociale sector zoals verpleegkunde.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
5V - 2
6V - 2
7 TBZ - 2
Lichamelijke Opvoeding
5V - 2
6V - 2
7 TBZ - 2
Project Algemene Vakken
5V - 4
6V - 4
7 TBZ - 4
Frans
5V - 1
6V - 1
7 TBZ - /
Engels
5V - /
6V - /
7 TBZ - 2
Expressie
5V - /
6V - /
7 TBZ - 2
Specifiek gedeelte
Indirecte zorg
5V - 2
6V - 2
7 TBZ - 2
Stages
5V - 12
6V - 10
7 TBZ - 12
Verzorging
5V - 9
6V - 11
7 TBZ - 6
Totaal
5V
32
6V
32
7 TBZ
32

Wat biedt Economie-wiskunde?

Economie wordt abstract benaderd.  De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.  Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….  De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan voor het oplossen van concrete problemen.

Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Of je verkiest extra wetenschappen in de optie exploratie wetenschappen.

Wie kiest voor Economie-wiskunde?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil zeggen dat ze voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding is in de 2de graad aso de richting Economie, Latijn of Wetenschappen, telkens met de 5-urencursus voor wiskunde.

Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Aanleg voor en bijzondere interesse in economie en wiskunde zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na Economie-wiskunde?

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Er zijn geen beperkingen. Door de uitbreiding in het complementaire gedeelte (wiskunde, Duits of wetenschappen) kan je je al iets beter voorbereiden voor sommige vervolgopleidingen.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
2
Economie
4
Engels
2
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Wiskunde
6
Complementair
Esthetica
1
Optie
Wiskunde exploratie
Duits
Wetenschappen exploratie
2
Totaal
32

Wat biedt Economie-moderne talen?

Economie wordt abstract benaderd.  De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.  Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….  De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

In alle aso-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competenties ophet  vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Wie kiest voor Economie-moderne talen?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.

Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.  De logische vooropleiding is de richting Economie in de 2de graad aso. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Aanleg voor en bijzondere interesse in economie en vreemde talen zijn wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na Economie-moderne talen?

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen. De richting biedt vooral mooie slaagkansen in een professionele bachelor.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)
Aardrijkskunde
1
Duits
2
Economie
4
Engels
3
Frans
4
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
LO
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Complementair
Economie exploratie
1
Esthetica
1
Optie
Wiskunde
Duits exploratie
1
Totaal
32

Wat biedt Handel?

Handel profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in economische materie. In de 3de graad krijg je naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming. Deze vorming kan zowel op school als daarbuiten georganiseerd worden in het kader van een minionderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages.

Taalvaardigheid blift essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Wie kiest voor Handel?

Als je kiest voor Handel  heb je een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, economie, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

Wat na Handel?

Na afronding van 6 Handel is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in het studiedomein handelswetenschappen en bedrijfskunde een logische keuze.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Natuurwetenschappen
1
Specifiek gedeelte
Frans
4
Engels
3
Duits
3
Bedrijfseconomie
11
Wiskunde
3
Totaal
34

Wat biedt Kantoor/7 Logistiek?

Je leert op school en op stage de taken van een administratief medewerker: zelfstandig ondersteunende taken uitvoeren zoals onthaal, bijhouden van een elektronische agenda, cijfergegevens verwerken… Naast een diepgaande ICT-vorming leer je boekhoudkundige taken uitvoeren én leer je zelfstandig goederen ontvangen, opslaan en verzendklaar maken. Taalvaardigheid blijft essentieel. Je leert je in een beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

De vorming in 7 Logistiek bestaat uit twee componenten: een communicatieve component en een bedrijfsgerichte component. Je krijgt een praktijkgerichte vorming rond de verwerking van in- en uitgaande goederenstroom op de werkvloer van een magazijn. Je bekwaamt je in deze materie via bedrijfsbezoeken en stage in een logistiek bedrijf. We bieden een opleiding tot heftruckchauffeur aan in een gespecialiseerd opleidingscentrum.

Wie kiest voor Kantoor/7 Logistiek?

Als je kiest voor Kantoor heb je een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en verwerking van documenten en goederen.

Wat na Kantoor?

Na afronding van 6 Kantoor is een keuze voor een zevende specialisatiejaar een logische keuze. Pas na het zevende jaar verwerf je je diploma secundair onderwijs.

Wat na 7 Logistiek?

Na afronding van 7 Logistiek verwerf je een diploma secundair onderwijs in de specialisatie Logistiek. Je kan dus onmiddellijk aan de slag als logistiek bediende, orderpicker magazijnmedewerker of heftruckchauffeur. Steeds vaker kiezen leerlingen na 7LOG voor een HBO5-opleiding in de economische sector.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
5de - 2
6de - 2
7de - 2
Lichamelijke Opvoeding
5de - 2
6de - 2
7de - 2
PAV
5de - 4
6de - 4
7de - 4
Specifiek gedeelte
Nederlands comm. vaardigheden
5de - 2
6de - /
7de - /
Engels
5de - 2
6de - 3
7de - 2
Frans
5de - 3
6de - 3
7de - /
Duits
5de - /
6de - 1
7de - 2
C1a Secretariële taken ondersteunen: klavier, documenten opmaken
5de - 3
6de - 2
7de - /
C1b Secretariële taken ondersteunen: onthaal, post, telefoneren, …
5de - 3
6de - 2
7de - /
C1/C2/C3 Stage
5de - 4
6de - 7
7de - /
C2b Boekhoudkundige taken
5de - 2
6de - 2
7de - /
C3 Logistiek
5de - 5
6de - 4
7de - /
7de specialisatiejaar Logistiek
C1: Leiding geven
2
C2: Inbound (tijdens stage)
4
C3: Outbound (tijdens stage)
5
C4: Interne transportmiddelen
3
C5: Veiligheid
3
C6: Voorraadregistratie
2
Monitoring: Stage-Gip
1

Welkom @Pyxiscollege!

Pyxiscollege@KoningAlbertlaan (1ste graad)
Koning Albertlaan 26
3620 Lanaken
089/71 46 47
Pyxiscollege@Bessemerstraat
Bessemerstraat 443
3620 Lanaken
089/71 46 38
Pyxiscollege@Stationsstraat
Stationsstraat 232
3620 Lanaken
089/71 41 29

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 is mogelijk vanaf 01/03/2021.

Op dat moment kan je hier je gegevens achterlaten.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.