2de graad.

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven duidelijk aan waarvoor je als leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een studierichting. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar het hoger onderwijs
 • ARBEIDSMARKTFINALITEIT = doorstromen naar de arbeidmarkt
 • DUBBELE FINALITEIT doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk.
Vergelijk met Nederland Hervorming secundair onderwijs
 • STEM
  • 3 Natuurwetenschappen (modernisering) @Bessemerstraat
  • 4 Wetenschappen (oude structuur) @Stationsstraat
  • 3 Technologische wetenschappen (modernisering) @Bessemerstraat
  • 4 Industriële wetenschappen (oude structuur) @Bessemerstraat
  • 3 Elektromechanische technieken (modernisering) @Bessemerstraat
  • 4 Elektromechanica (oude structuur) @Bessemerstraat
  • 3 Mechanica (modernisering) @Bessemerstraat
  • 4 Basismechanica (oude structuur) @Bessemerstraat
 • Taal en Cultuur
  • 3 Latijn (modernisering) @Stationsstraat
  • 4 Latijn (oude structuur) @Stationsstraat
  • 3 Taal en communicatie (modernisering) @Stationsstraat
 • Maatschappij en Welzijn
  • 3 Humane wetenschappen (modernisering) @Bessemerstraat
  • 3 Maatschappij en welzijn (modernisering) @Bessemerstraat
  • 4 Sociale en technische wetenschappen (oude structuur) @Bessemerstraat
  • 3 Zorg en welzijn (modernisering) @Bessemerstraat
  • 4 Verzorging-voeding (oude structuur) @Bessemerstraat
 • Economie en organisatie
  • 3 Economische wetenschappen (modernisering) @Stationsstraat
  • 4 Economie (oude structuur) @Stationsstraat
  • 3 Bedrijf en organisatie (modernisering) @Stationsstraat
  • 4 Handel (oude structuur) @Bessemerstraat
  • 3 Organisatie en logistiek (modernisering) @Stationsstraat
  • 4 Kantoor (oude structuur) @Bessemerstraat

Wat biedt natuurwetenschappen?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde.) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

In deze richting wordt ook ingezet op de STEM-didactiek.
Door het aanleren van probleemoplossend denken, samenwerken, vakoverstijgend werken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, innovatief denken, … worden onze leerlingen nog beter voorbereid op een vernieuwende en uitdagende (toekomstige) maatschappij in de 21ste eeuw.

Wie kiest voor natuurwetenschappen?

Als je kiest voor natuurwetenschappen, heb je vooral interesse voor de verschillende wetenschappen, maar ook voor wiskunde en talen. 

Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
3
Frans
4
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
ICT
1
Specifiek gedeelte
Wiskunde (B+S)
5
Biologie (B+S)
2
Chemie (B+S)
2
Fysica (B+S)
2
Complementair gedeelte
2
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Toegepaste wetenschappen of Economische initiatie
1
Totaal
32

Wat biedt natuurwetenschappen?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde.) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

In deze richting wordt ook ingezet op de STEM-didactiek.
Door het aanleren van probleemoplossend denken, samenwerken, vakoverstijgend werken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, innovatief denken, … worden onze leerlingen nog beter voorbereid op een vernieuwende en uitdagende (toekomstige) maatschappij in de 21ste eeuw.

Wie kiest voor Natuurwetenschappen?

Als je kiest voor Natuurwetenschappen, heb je vooral interesse voor de verschillende wetenschappen, maar ook voor wiskunde en talen. 

Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
4
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Specifiek gedeelte
Wiskunde
5
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
Complementair gedeelte
Duits
1
Informatica
1
Seminarie STEM
2
Totaal
32

Wat biedt Technologische wetenschappen?

Technologische wetenschappen profileert zich als een richting met een hoog abstracttheoretische benadering van kennis, gekoppeld aan een zeer sterke inkleuring vanuit technologische en wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige onderbouw.

Er is één rode draad in ons leven vandaag: technologie. En die staat niet stil. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald kortom de technologische expert is onmisbaar! Van de smartphone in je broekzak tot de brug waarover je fietst, de scanners in een ziekenhuis en de helpende hand van een robot. Overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, gezonder, sneller en interactiever. Ben jij ook gefascineerd door deze toepassingen? Dan is Technologische Wetenschappen zeker iets voor jou!

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toets de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software.

De basiskennis, opgebouwd binnen de dragende vakken wiskunde en toegepaste
theoretische wetenschappen, wordt ingeoefend via het projectmatige engineering. Alle STEM-componenten komen uitgebreid aan bod.

Wie kiest voor Technologische wetenschappen?

Als je kiest voor Technologische wetenschappen heb je zeker interesse voor technologie, wetenschappen en wiskunde. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een probleem en houdt ervan probleemoplossend te werken.

De toekomstige ingenieurs staan bekend om hun probleemoplossend vermogen. Dankzij
je technisch wetenschappelijk, praktijkgericht en innovatief denken leer je problemen in kaart brengen, wiskundig analyseren en naar optimale oplossingen zoeken. Door te focussen op (vakoverstijgend) samenwerken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, … word je nog beter voorbereid op een uitdagende maatschappij in de 21ste eeuw.

Technologische wetenschappen is een doorstroomrichting.
Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bachelors in de technologische sector, fysica, architectuur, ingenieurswetenschappen,…

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Biologie
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
ICT
1
Specifiek gedeelte
Wiskunde (B+S)
5
Technologische wetenschappen en Engineering
Chemie (B+S) - 1
fysica (B+S) - 8
9
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Technologische wetenschappen?

Technologische wetenschappen profileert zich als een richting met een hoog abstract-theoretische benadering van kennis, gekoppeld aan een zeer sterke inkleuring vanuit technologische en wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige onderbouw.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toets de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software.

De basiskennis, opgebouwd binnen de dragende vakken wiskunde en toegepaste theoretische wetenschappen, wordt ingeoefend via het projectmatige engineering. Alle STEM-componenten komen uitgebreid aan bod.

Wie kiest voor Technologische wetenschappen?

Als je kiest voor Technologische wetenschappen heb je zeker interesse voor technologie, wetenschappen en wiskunde. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een probleem en houdt ervan probleemoplossend te werken.

Technologische wetenschappen is een doorstroomrichting.

Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke opvoeding
2
Geschiedenis
1
Specifiek gedeelte
Wiskunde
5
Fysica
1
Chemie
1
Toegepaste wetenschappen en Engineering
11
Totaal
33

Wat biedt Elektromechanische technieken?

Elektromechanische technieken profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technologische en wiskundige invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op een theoretisch-praktische manier.

Wie kiest voor Elektromechanische technieken?

Als je kiest voor STEM in Elektromechanische technieken heb je een uitgesproken interesse voor technologische toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de technologische sector, maar ook instappen op de arbeidsmarkt is een optie.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Frans
2
Engels
2
Wiskunde (B+S)
3
Bio-chemie
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
ICT
1
Specifiek gedeelte
Elektromechanische technieken en fysica
12
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Elektromechanische technieken?

Elektromechanische technieken profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technologische en wiskundige invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op een theoretisch-praktische manier.

Wie kiest voor Elektromechanische technieken?

Als je kiest voor STEM in Elektromechanische technieken heb je een uitgesproken interesse voor technologische toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de technologische sector, maar ook instappen op de arbeidsmarkt is een optie.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Frans
2
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Specifiek gedeelte
Wiskunde
4
Elektromechanische processen
14
Toegepaste Chemie
2
Totaal
34

Wat biedt Mechanica?

Je maakt op een praktijkgerichte manier kennis met basisbegrippen uit de mechanica, maar ook met de moderne technologie binnen dit studiegebied. Je maakt kennis met 3D-ontwerpen en –uitvoeringen en leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen. Je oefent en experimenteert met moderne vormingstechnieken en leert onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen.  Naast materialenkennis, leer je via projecten omgaan met verschillende soorten machines, maak je kennis met het lasproces en start je met de basistechnieken.  De basistechnieken van technisch tekenen, monteren en demonteren komen regelmatig aan bod in de afwisselende projectwerking!

Wie kiest voor Mechanica?

Als je kiest voor Mechanica heb je een uitgesproken interesse voor techniek en technologie vanuit praktisch oogpunt. Je leert graag al doende en hebt een passie voor techniek en het realiseren van praktische projecten.

Mechanica bereidt je via de 3de graad Lassen-Constructie en het 7de jaar Fotolassen voor op de arbeidsmarkt.  Mensen met een passie voor techniek en gespecialiseerd in de praktische beroepscompetenties van de metaalsector hebben dikwijls werk voordat ze afstuderen. Je kan ook verder specialiseren via een graduaatsopleiding.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Engels
2
ICT
1
Smart-Education
Nederlands - 3
Mavo - 2
Wiskunde - 1
Natuurwetenschappen - 1
7
Specifiek gedeelte
Mechanica
17
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Mechanica?

Je maakt op een praktijkgerichte manier kennis met basisbegrippen uit de mechanica, maar ook met de moderne technologie binnen dit studiegebied. Je maakt kennis met 3D-ontwerpen en –uitvoeringen en leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen. Je oefent en experimenteert met moderne vormingstechnieken en leert onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen.

Wie kiest voor Mechanica?

Als je kiest voor Mechanica heb je een uitgesproken interesse voor techniek en technologie vanuit praktisch oogpunt.

Mechanica bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een graduaatsopleiding.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Project Algemene Vakken
6
Engels
1
Specifiek gedeelte
Basismechanica
Energiekringen - 1
Technisch Tekenen - 2
Mechanica - 14
Lassen-constructie - 4
21
Totaal
32

Wat biedt Latijn?

De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.  Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken, wordt je taalgevoel aangescherpt (wat een goede oefening is voor het aanleren van vreemde talen) en leer je probleemoplossend denken.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur groeit. In het derde jaar kruisen enkele markante figuren uit de oudheid je pad: je steekt met Hannibal en zijn olifanten de Alpen over, je ontrafelt met Alexander de Grote de Gordiaanse knoop, maar je bestudeert ook de donkere kanten van de samenleving: vervloekingstabletten en grafschriften en zelfs Harrius Potter komen aan bod.

Wie kiest voor Latijn?

 Als je kiest voor Latijn, heb je vooral interesse voor talen en in het bijzonder voor Latijn, maar ook voor wiskunde en andere algemene vakken.

Latijn is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
2*
Frans
3*
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
ICT
1
Specifieke gedeelte
Latijn
5
Wiskunde (B+S)
5
Complementair gedeelte
2
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Toegepaste wetenschappen of Economische initatiatie
1
Totaal
32

* Voor deze vakken zijn er in de studierichting Latijn minder lestijden voorzien dan in de andere studierichtingen van de doorstroomfinaliteit voor hetzelfde leerplan.

Wat biedt Latijn?

De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.  Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken, wordt je taalgevoel aangescherpt (wat een goede oefening is voor het aanleren van vreemde talen) en leer je probleemoplossend denken.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur groeit. In het derde jaar kruisen enkele markante figuren uit de oudheid je pad: je steekt met Hannibal en zijn olifanten de Alpen over, je ontrafelt met Alexander de Grote de Gordiaanse knoop, maar je bestudeert ook de donkere kanten van de samenleving: vervloekingstabletten en grafschriften en zelfs Harrius Potter komen aan bod.

Wie kiest voor Latijn?

 Als je kiest voor Latijn, heb je vooral interesse voor talen en in het bijzonder voor Latijn, maar ook voor wiskunde en andere algemene vakken.

Latijn is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3 of 4
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Specifieke gedeelte
Latijn
5
Wiskunde
4 of 5
Complementair gedeelte
Duits
1
Informatica
1
Seminarie STEM-initiatie of seminarie taal en cultuur (optie)
1
Totaal
32

Wat biedt Taal en communicatie?

Public relations, conversation management, Nederlands, Frans, Engels, Duits … het komt allemaal aan bod tijdens je opleiding. Je leert alles over interne en externe bedrijfscommunicatie. Je ontdekt hoe je je boodschap nòg krachtiger maakt en dat in verschillende talen.

Wie kiest voor Taal en communicatie? 

Je bent gefascineerd door alles wat met taal en communicatie te maken heeft. Je combineert een business mindset gecombineerd met communicatievaardigheden en meertaligheid.

De studierichting bereidt voor op een selectie van professionele bacheloropleidingen. De aansluitende jobmogelijkheden zijn heel divers.
Kies je de dynamiek van een baan als journalist? Liever de adviserende kant als communicatieadviseur of het commerciële werkveld als export manager? Of ga je voor de online wereld als social media expert? Of je nu voor een commerciële functie gaat, of liever een adviserende… Of je nu expert wordt in de online wereld of liever in het (internationale) bedrijfsleven aan de slag gaat, bij radio en televisie of toch de overheid, met een studierichting als Taal en communicatie heb jij een zeer brede basis om aansluitend een bacheloropleiding in dit vakgebied te volgen in het hoger onderwijs of te starten op de arbeidsmarkt.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands (B+S)
5
Engels (B+S)
3
Frans (B+S)
4
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
ICT
1
Specifiek gedeelte
Duits
1
Public Relations
5
Complementair gedeelte
2
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
D(igitaal)-Spaans
1
Totaal
32

Wat biedt Humane wetenschappen?

De klemtoon van deze studierichting ligt op de humane wetenschappen.  In het vak Cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (bijv. Jongerenculturen, media …).

In het vak Gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.

Wie kiest voor Humane wetenschappen?

Je kiest voor Humane wetenschappen als je interesse hebt voor een breed gamma van abstracte leerinhouden, in het bijzonder voor gedrags- en cultuurwetenschappen. Je hebt ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij en je kan je creatief denken om de aangeboden leerinhouden kritisch te beoordelen.

Humane wetenschappen is een doorstroomrichting.  Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
3
Frans
4
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
ICT
1
Specifieke gedeelte
Filosofie
1
Sociologie en psychologie
3
Kunstbeschouwing
1
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Maatschappij en welzijn?

Competentieontwikkelend leren is in Maatschappij en welzijn een sleutelbegrip.

Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.

Wie kiest voor Maatschappij en welzijn?

Als je kiest voor Maatschappij en welzijn ben je sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en over de sociale en psychologische aspecten van de samenleving.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de sociale sector.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
2
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
ICT
1
Specifieke gedeelte
Maatschappij en welzijn
Toeg. Fysiologie en anatomie
(in)directe zorg
Psychologie en sociologie
Expressie
10
Complementair gedeelte
2
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
D(igitaal)-Natuurwetenschappen
1
Totaal
32

Wat biedt Maatschappij en welzijn?

Competentieontwikkelend leren is in Maatschappij en welzijn een sleutelbegrip.

Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.

Wie kiest voor Maatschappij en welzijn?

Als je kiest voor Maatschappij en welzijn ben je sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en over de sociale en psychologische aspecten van de samenleving.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de sociale sector.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Informatica
1
Specifieke gedeelte
Natuurwetenschappen
3
Sociale wetenschappen
3
Integrale opdrachten
7
Totaal
32

Wat biedt Zorg en welzijn?

Zorg en welzijn profileert zich als een richting met een praktische benadering van directe en indirecte zorg. Je leert hoe steun te bieden aan anderen bij (ped)agogisch handelen.

Ook leer je zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde volwassenen en kinderen. Maaltijden plannen, voorbereiden en bereiden, lokalen en leefruimtes onderhouden en reinigen tenslotte zijn eveneens belangrijke onderdelen. Via projectmatig werken worden de aangeleerde vaardigheden, in groep toegepast in verschillende situaties.

Wie kiest voor Zorg en welzijn?

Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met en zorgen voor mensen.

Zorg en welzijn bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een graduaatsopleiding.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Smart-Education
Nederlands - 3
Mavo - 2
Wiskunde - 1
Natuurwetenschappen - 1
7
Engels
2
ICT
1
Specifiek gedeelte
Zorg en Welzijn
(Ped)Agogisch handelen
Indirecte zorg
Gezondheid en welzijn
17
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Zorg en welzijn?

Zorg en welzijn profileert zich als een richting met een praktische benadering van directe en indirecte zorg. Je leert hoe steun te bieden aan anderen bij (ped)agogisch handelen. Ook leer je zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde volwassenen en kinderen. Maaltijden plannen, voorbereiden en bereiden, lokalen en leefruimtes onderhouden en reinigen tenslotte zijn eveneens belangrijke onderdelen. Via projectmatig werken worden de aangeleerde vaardigheden, in groep toegepast in verschillende situaties.

Wie kiest voor Zorg en welzijn?

Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met en zorgen voor mensen.

Zorg en welzijn bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een graduaatsopleiding.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Project Algemene Vakken
6
Frans
2
Specifiek gedeelte
Plastische Opvoeding
2
Muzikale Opvoeding
1
ToegepasteIinformatica
1
Verzorging-Voeding
16
Totaal
32

Wat biedt Economische wetenschappen?

Economie bestudeert het gedrag van de consumenten (= verbruikers) en de producenten (= voortbrengers van goederen). Daarbij duiken begrippen op als vraag en aanbod, markten, bruto binnenlands product, inflatie, koopkracht, winst, boekhouden, …

Je zal zes grote thema’s behandelen waarin de onderneming steeds centraal staat.  De onderneming ligt namelijk aan de basis van onze welvaart.

Wie kiest voor economie?

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.
Je krijgt een heleboel algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.
Economische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
3
Frans
4
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
ICT
1
Specifiek gedeelte
Economie
4
Wiskunde (B+S)
5
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Economische wetenschappen?

Economie bestudeert het gedrag van de consumenten (= verbruikers) en de producenten (= voortbrengers van goederen). Daarbij duiken begrippen op als vraag en aanbod, markten, bruto binnenlands product, inflatie, koopkracht, winst, boekhouden, …

Je zal zes grote thema’s behandelen waarin de onderneming steeds centraal staat.  De onderneming ligt namelijk aan de basis van onze welvaart.

Wie kiest voor economie?

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.
Je krijgt een heleboel algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.

Economische wetenschappen is een doorstroomrichting.Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
4
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Specifieke gedeelte
Economie
4
Wiskunde
4 of 5*
Complementair gedeelte*
Duits
1
Economie exploratie
1*
Informatica
1
Seminarie STEM-initiatie of seminarie taal en cultuur (optie)
1
Totaal
32

Wat biedt Bedrijf en organisatie?

Bedrijf en organisatie profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in economische materie.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Wie kiest voor Bedrijf en organisatie?

Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de economische sector.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands
4
Engels
3*
Frans
3*
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
ICT
1
Specifiek gedeelte
Bedrijfseconomie
8
Complementair gedeelte
2
P-uur : artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
D(igitaal)-Bedrijfseconomie
1
Totaal
32

* Dit betekent dat voor deze vakken meer lestijden voorzien zijn voor het behalen van de gevraagde leerplandoelen dan in andere studierichtingen met hetzelfde leerplan.  Hierdoor kunnen bepaalde items extra uitgediept worden in functie van de studierichting.

Wat biedt Bedrijf en organisatie?

Bedrijf en organisatie profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in economische materie.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Wie kiest voor Bedrijf en organisatie?

Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de economische sector.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
LO
2
Nederlands
4
Natuurwetenschappen
2
Specifieke gedeelte
Frans
4
Engels
2
Duits
1
Toegepaste Informatica
3
Bedrijfseconomie
6
Wiskunde
4
Totaal
32

Wat biedt Organisatie en logistiek?

Organisatie en logistiek profileert zich als een richting met een praktische benadering van de economische aspecten in de samenleving. Je leert onder begeleiding secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren en goederen in ontvangst nemen en gebruiksklaar maken. Daarnaast leer je  verkopen en service verlenen, klanten onthalen, handelsdocumenten verwerken, communicatieve taken uitvoeren en leer je vlot met de computer werken.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Wie kiest voor Organisatie en logistiek?

 Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en verwerking van documenten en goederen.

Organisatie en logistiek bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een graduaatsopleiding.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Engels
3
Frans
3
ICT
1
Smart Education
Mavo - 2
Wiskunde - 1
Natuurwetenschappen - 1
Nederlands - 4
8
Specifiek gedeelte
Organisatie en logistiek
12
Complementair gedeelte
1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1
Totaal
32

Wat biedt Organisatie en logistiek?

Organisatie en logistiek profileert zich als een richting met een praktische benadering van de economische aspecten in de samenleving. Je leert onder begeleiding secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren en goederen in ontvangst nemen en gebruiksklaar maken. Daarnaast leer je  verkopen en service verlenen, klanten onthalen, handelsdocumenten verwerken, communicatieve taken uitvoeren en leer je vlot met de computer werken.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Wie kiest voor Organisatie en logistiek?

 Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en verwerking van documenten en goederen.

Organisatie en logistiek bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een graduaatsopleiding.

Op welke campus?

Onze school is in volle ontwikkeling naar een domeinschool. Deze fysieke overstap start vanaf september 2021 en zal vanaf het 3de jaar stapsgewijs meegroeien. Via onderstaande link vind je een document met hierin de schoolorganisatie voor schooljaar ’21-’22 en daarbij ook een vooruitblik.

STUDIEAANBOD PER VESTIGINGSPLAATS 21-22

Lessentabel

Basisvorming
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
PAV
6
Specifiek gedeelte
Nederlands comm. vaardigheden
2
Engels
3
Frans
4
Office & Retail
13
Totaal
32

Welkom @Pyxiscollege!

Pyxiscollege@KoningAlbertlaan (1ste graad)
Koning Albertlaan 26
3620 Lanaken
089/71 46 47
Pyxiscollege@Bessemerstraat
Bessemerstraat 443
3620 Lanaken
089/71 46 38
Pyxiscollege@Stationsstraat
Stationsstraat 232
3620 Lanaken
089/71 41 29

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 is mogelijk vanaf 01/03/2021.

Op dat moment kan je hier je gegevens achterlaten.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.