2de graad.

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven duidelijk aan waarvoor je als leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een studierichting. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar het hoger onderwijs
 • ARBEIDSMARKTFINALITEIT = doorstromen naar de arbeidmarkt
 • DUBBELE FINALITEIT doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk.
Vergelijk met Nederland Hervorming secundair onderwijs
 • STEM
  • Natuurwetenschappen @Bessemerstraat (D)
  • Technologische wetenschappen @Bessemerstraat (D)
  • Elektromechanische technieken @Bessemerstraat (D/A)
  • Mechanica @Bessemerstraat (A)
 • Taal en Cultuur
  • Latijn @Stationsstraat (D)
  • Taal en communicatie @Stationsstraat (D/A)
 • Maatschappij en Welzijn
  • Humane wetenschappen @Bessemerstraat (D)
  • Maatschappij en welzijn @Bessemerstraat (D/A)
  • Zorg en welzijn @Bessemerstraat (A)
 • Economie en organisatie
  • Economische wetenschappen @Stationsstraat (D)
  • Bedrijf en organisatie @Stationsstraat (D/A)
  • Organisatie en logistiek @Stationsstraat (A)

Wat biedt natuurwetenschappen?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde).
Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:
• vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
• nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
• in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke
thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze
verworven informatie;
• een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
• samenwerken om een probleem op te lossen

In de masterclass ecologie ga je op onderzoek uit en leer je via observatie in de natuur over het belang van rijke ecosystemen en biodiversiteit.

Je kan hiernaast ook nog proeven van economie of engineering.
Bij economie leer je over hoe markten en ondernemingen werken, maar ook hoe consumenten en producenten keuzes maken.
Bij engineering willen we je laten leren vanuit een uitdaging en een technologische oplossing ontwerpen voor een probleem. Daarbij voer je ook de nodige berekeningen uit om te zien of je ontwerp voldoet aan de nodige eisen.

In deze richting wordt ook ingezet op de STEM-didactiek.
Door het aanleren van probleemoplossend denken, samenwerken, vakoverstijgend werken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, innovatief denken, … worden onze leerlingen nog beter voorbereid op een vernieuwende en uitdagende (toekomstige) maatschappij in de 21ste eeuw.

Wie kiest voor natuurwetenschappen?

Als je kiest voor Natuurwetenschappen, heb je vooral interesse voor de verschillende wetenschappen, maar ook voor wiskunde en talen.
Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Engels
3 / 2
Frans
4 / 4
Geschiedenis
2 / 2
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Nederlands
4 / 4
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Biologie
1 / 2
Chemie
2 / 2
Fysica
2 / 2
Wiskunde
5 / 5
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Masterclass* ecologie
1 / 1
Masterclass* Economie OF Masterclass* Engineering
1 / 1
ICT
1 / 0
Mens & Samenleving
0 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Technologische wetenschappen?

Technologische wetenschappen profileert zich als een richting met een hoog abstract-theoretische benadering van kennis, gekoppeld aan een zeer sterke inkleuring vanuit technologische en wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige onderbouw.

Er is één rode draad in ons leven vandaag: technologie. En die staat niet stil. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald kortom de technologische expert is onmisbaar!
Van de smartphone in je broekzak tot de brug waarover je fietst, de scanners in een ziekenhuis en de helpende hand van een robot. Overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, gezonder, sneller en interactiever. Ben jij ook gefascineerd door deze toepassingen? Dan is TW zeker iets voor jou!

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software.

In de masterclass Engineering diepen we je basiskennis in wiskunde en Technologische Wetenschappen verder uit. We moedigen je aan om oplossingen te ontwerpen voor real-life problemen. Met behulp van professionele software, data-analyse en AI maak je technologische opstellingen
en onderzoek je hoe je technologische innovatie tot stand kan brengen.

Wie kiest voor Technologische wetenschappen?

Als je kiest voor Technologische wetenschappen heb je zeker interesse voor technologie, wetenschappen en wiskunde. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een probleem en houdt ervan probleemoplossend te werken.
De toekomstige ingenieurs staan bekend om hun probleemoplossend vermogen. Dankzij je technisch wetenschappelijk, praktijkgericht en innovatief denken leer je problemen in kaart brengen, wiskundig analyseren en naar optimale oplossingen zoeken. Door te focussen op (vakoverstijgend) samenwerken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie,
word je nog beter voorbereid op een uitdagende maatschappij in de 21ste eeuw.

Technologische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en
academische bachelors en in het bijzonder op ingenieursstudies.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Biologie
1 / 0
Engels
2 / 2
Frans
3 / 3
Geschiedenis
1 / 1
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Nederlands
4 / 4
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Technologische wetenschappen en Engineering
Chemie - 1 / 1
fysica - 5 / 5
ICT - 0 / 1
6 / 7
Wiskunde
5 / 5
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
ICT
1 / 0
Masterclass* Engineering
3 / 3
Mens & Samenleving
0 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Elektromechanische technieken?

Elektromechanische technieken profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technologische en wiskundige invalshoeken.
Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op eentheoretisch-praktische manier.

In de masterclass Industrie 4.0 zetten we een stapje verder in technologische toepassingen. Zo geven we je inzicht in hoe hedendaagse industriële processen verlopen.

Wie kiest voor Elektromechanische technieken?

Als je kiest voor STEM in Elektromechanische technieken heb je een uitgesproken interesse voor technologische toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de technologische sector, maar ook instappen
op de arbeidsmarkt is een optie.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Engels
2 / 2
Frans
2 / 2
Geschiedenis
1 / 1
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Natuurwetenschappen
1 / 1
Nederlands
4 / 4
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Elektromechanische technieken
10 / 10
Wiskunde
3 / 3
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Masterclass * Industrie 4.0
2 / 2
ICT
1 / 0
Mens & Samenleving
0 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor eenuitdaging of probleem.

Wat biedt Mechanica?

Je maakt op een praktijkgerichte manier kennis met basisbegrippen uit de mechanica, maar ook met de moderne technologie binnen dit studiegebied. Je maakt kennis met 3D-ontwerpen en –uitvoeringen en leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen.

Je oefent en experimenteert met moderne vormingstechnieken en leert onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen.

In de masterclass Lassen leiden we je in in een aantal lastechnieken. Je zet materiaalkennis en digitale informatie in om je eerste eigen realisaties te maken.

Wie kiest voor Mechanica?

Als je kiest voor Mechanica heb je een uitgesproken interesse voor techniek en
technologie vanuit praktisch oogpunt.

Mechanica bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een
graduaatsopleidingof een éénjarige se-n-se Lasser – monteerder of Pijpfitter – fabriceur kiezen.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Engels
2 / 2
Godsdienst
2 / 2
Lichamelijke Opvoeding
2 / 2
Smart-Education
Maatschappelijke vorming - 2 / 2
Nederlands - 3 / 3
Wiskunde - 2 / 2
7 / 7
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Mechanica
15 / 15
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Masterclass Lassen
2 / 3
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situatiesleren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Latijn?

De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken, wordt je taalgevoel aangescherpt (wat een goede oefening is voor het aanleren van vreemde talen) en leer je probleemoplossend denken.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur groeit. In het derde jaar kruisen enkele markante figuren uit de oudheid je pad: je steekt met Hannibal en zijn olifanten de Alpen over, je ontrafelt met Alexander de Grote de Gordiaanse knoop, maar je bestudeert ook de donkere kanten van de samenleving: vervloekingstabletten en grafschriften en zelfs
Harrius Potter komen aan bod.

Zowel in het derde als in het vierde jaar maak je daarbij de keuze tussen:

 • een basiscursus wiskunde van 4 lesuren gecombineerd met een extra uur Frans: dit traject bereidt je voor op een doorstroom naar de richting Latijn – moderne talen in de 3de graad
 • een complexere, abstractere cursus wiskunde van 5 lesuren: dit traject bereidt je voor op een doorstroom naar de richting Latijn-wiskunde in de 3de graad

In het derde jaar kan je ook nog proeven van economie of ecologie.

In de masterclass economie leer je over hoe markten en ondernemingen werken, maar ook hoe consumenten en producenten keuzes maken.

In de masterclass ecologie ga je dan weer op onderzoek uit en leer je via observatie in de natuur over het belang van rijke ecosystemen en biodiversiteit.

Wie kiest voor Latijn?

Als je kiest voor Latijn, heb je vooral interesse voor talen en in het bijzonder voor Latijn, maar ook voor wiskunde en andere algemene vakken. Latijn is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Biologie
1 / 1
Chemie
1 / 1
Engels
2 / 2
Frans*
3-4 / 3-4
Fysica
1 / 1
Geschiedenis
2 / 2
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Nederlands
4 / 4
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Latijn
5 / 5
Wiskunde*
4-5 / 4-5
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Duits
0 / 1
Ecologie** OF Economie**
1 / 0
ICT
1 / 0
Mens & Samenleving
0 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32

 

* De Leerlingen kiezen tussen

Cursus 5u wiskunde (complexere, abstractere wiskunde)

 • gericht op doorstroom naar de richting Latijn-wiskunde in de 3de graad)

Cursus 4u wiskunde (basiscursus) + 1 extra uur Frans

 • gericht op doorstroom naar de richting Latijn-moderne talen in de 3de graad)

 

 

** De leerlingen kiezen tussen masterclass economie of masterclass ecologie.

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.

We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Taal en communicatie?

Public relations, conversation management, Nederlands, Frans, Engels, Duits … het komt allemaal aan bod tijdens je opleiding. Je leert alles over interne en externe bedrijfscommunicatie. Je ontdekt hoe je je boodschap nòg krachtiger maakt en dat in verschillende talen.

Bovendien ga in de masterclass Spaans kunnen proeven van de Spaanse taal
en cultuur.

Wie kiest voor Taal en communicatie? 

Je bent gefascineerd door alles wat met taal en communicatie te maken heeft. Je combineert een business mindset gecombineerd met communicatie- vaardigheden en meertaligheid.
De studierichting bereidt voor op een selectie van professionele bachelor- opleidingen. De aansluitende jobmogelijkheden zijn heel divers.
Kies je de dynamiek van een baan als journalist? Liever de adviserende kant als
communicatieadviseur of het commerciële werkveld als export manager? Of ga je voor de online wereld als social media expert? Of je nu voor een commerciële functie gaat, of liever een adviserende… Of je nu expert wordt in de online wereld of liever in het (internationale) bedrijfsleven aan de slag gaat, bij radio en televisie of toch de overheid, met een studierichting als Taal en communicatie heb jij een zeer brede basis om aansluitend een bacheloropleiding in dit vakgebied te volgen in het hoger onderwijsof te starten op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Geschiedenis
1 / 1
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Natuurwetenschappen
2 / 1
Wiskunde
3 / 3
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Duits
1 / 2
Engels
3 / 3
Frans
4 / 4
Nederlands
5 / 5
Public Relations
5 / 5
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Mens & Samenleving
0 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Spaans*
1 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal. We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Humane wetenschappen?

De klemtoon van deze studierichting ligt op de humane wetenschappen. In de vakken sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing leer je over uitingen van mens en samenleving en ontwikkel je een gevoeligheid
voor kunst en andere cultuuruitingen (bijv. Jongerenculturen, media …).
De studie van het samenleven van mensen in de maatschappij staat er centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.

Wie kiest voor Humane wetenschappen?

Je kiest voor Humane wetenschappen als je interesse hebt voor een breed gamma van abstracte leerinhouden, in het bijzonder voor sociologie, psychologie, filosofie en kunst. Je hebt ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij en je kan creatief denken om de aangeboden leerinhouden kritisch te beoordelen.
Humane wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Chemie
1 / 1
Biologie
1 / 1
Engels
3 / 2
Frans
4 / 4
Fysica
1 / 1
Geschiedenis
2 / 2
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Nederlands
4 / 4
Wiskunde
4 / 4
Specifiek gedeelte
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Filosofie
1 / 2
Kunstbeschouwing
1 / 1
Sociologie en psychologie
3 / 3
Schooleigen gedeelte
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Mens & Samenleving
0 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32

Wat biedt Maatschappij en welzijn?

Competentieontwikkelend leren is in Maatschappij en welzijn een sleutelbegrip. Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.
In de masterclass Gezondheidswetenschappen leiden we je in in de studie van gezondheid, gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg. Je zal deze kennis en skills kunnen inzetten in je omgang met mensen.

Wie kiest voor Maatschappij en welzijn?

Als je kiest voor Maatschappij en welzijn ben je sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en de sociale en psychologische aspecten van de samenleving.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de sociale sector’

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Engels
2 / 2
Frans
2 / 2
Geschiedenis
1 / 1
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Natuurwetenschappen
2 / 1
Nederlands
4 / 4
Wiskunde
3 / 3
Specifiek gedeelte
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Maatschappij en welzijn
Toeg. Fysiologie en anatomie
(in)directe zorg
Psychologie en sociologie
Expressie
9 / 10
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Masterclass* Gezondheidswetenschappen
2 / 2
Mens & Samenleving
0 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Zorg en welzijn?

Zorg en welzijn profileert zich als een richting met een praktische benadering vandirecte en indirecte zorg. Je leert hoe steun te bieden aan anderen bij (ped)agogisch handelen. Ook leer je zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde volwassenen en kinderen. Maaltijden plannen, voorbereiden en bereiden, lokalen en leefruimtes onderhouden en reinigen tenslotte zijn eveneens belangrijke onderdelen.
Via projectmatig werken worden de aangeleerde vaardigheden, in groep toegepast in verschillende situaties.
In de masterclass Gezond leven leggen we de focus op hoe je een gezond leven kan leiden en hoe je dit als zorgkundige met een voorbeeldfunctie in de praktijk kan brengen

Wie kiest voor Zorg en welzijn?

Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met en zorgen voor mensen.
Zorg en welzijn bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een graduaatsopleiding of een éénjarige Se-n-se Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Engels
2 / 2
Godsdienst
2 / 2
Lichamelijke Opvoeding
2 / 2
Smart-Education
Maatschappelijke vorming - 2 / 2
Nederlands - 3 / 3
Wiskunde - 2 / 2
7 / 7
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Zorg en Welzijn
(Ped)Agogisch handelen
Indirecte zorg
Gezondheid en welzijn
15 / 16
Schooleigen gedeelte
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Masterclass* Gezond leven
2 / 2
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32

Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een uitdaging of probleem.

Wat biedt Economische wetenschappen?

Economie bestudeert het gedrag van de consumenten (= verbruikers) en de producenten (= voortbrengers van goederen). Daarbij duiken begrippen op als vraag en aanbod, markten, bruto binnenlands product, inflatie, koopkracht, winst, boekhouden, …

Je zal zes grote thema’s behandelen waarin de onderneming steeds centraal staat.  De onderneming ligt namelijk aan de basis van onze welvaart.

 

Wie kiest voor economie?

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en
wetenschappen. Je krijgt een heleboel algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels,wiskunde, wetenschappen.
Economische wetenschappen is een doorstroomrichting.
Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Biologie
1 / 1
Chemie
1 / 1
Engels
3 / 2
Frans
4 / 4
Fysica
1 / 1
Geschiedenis
2 / 2
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Nederlands
4 / 4
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Economie*
4-5 / 4-5
Wiskunde*
4-5 / 4-5
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Duits
0 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Mens & Samenleving
0 / 1
Totaal
32

*Leerlingen kiezen tussen:

Cursus 5u wiskunde (complexere en abstractere wiskunde)

 • gericht op doorstroom naar de richting economie-wiskunde in de 3de graad)

Cursus 4u wiskunde (basiscursus) + 1 extra uur economie

 • gericht op doorstroom naar de richting Bedrijfswetenschappen of economie moderne talen in de 3de graad)

Wat biedt Bedrijf en organisatie?

Bedrijf en organisatie profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.

Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in economische materie.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Wie kiest voor Bedrijf en organisatie?

Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de economische sector.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Aardrijkskunde
1 / 1
Engels
3 / 3
Frans
3 / 3
Geschiedenis
1 / 1
Godsdienst
2 / 2
LO
2 / 2
Natuurwetenschappen
2 / 1
Nederlands
4 / 4
Wiskunde
3 / 3
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Bedrijfseconomie
9 / 10
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
P-uur : artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Mens & Samenleving
0 / 1
Totaal
32

Wat biedt Organisatie en logistiek?

Organisatie en logistiek profileert zich als een richting met een praktische benadering van de economische aspecten in de samenleving. Je leert onder begeleiding secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren en goederen in ontvangst nemen en gebruiksklaar maken. Daarnaast leer je verkopen en service verlenen, klanten onthalen, handelsdocumenten verwerken, communicatieve taken uitvoeren en leer je vlot met de computer werken.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels..

In de masterclass Marketing leren we je hoe je de verkoop van producten of diensten kan promoten. We leren je nadenken over wat een klant nodig heeft, hoe je daarop kan inspelen en hoe je je klanten zo leert overtuigen.

Wie kiest voor Organisatie en logistiek?

Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en verwerking van documenten en goederen.

Organisatie en logistiek bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder
studeren in een graduaatsopleiding of een se-n-se: commercieel assistent, klantcontactmedewerker.

Lessentabel

Basisvorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Engels
3 / 3
Frans
3 / 3
Godsdienst
2 / 2
Lichamelijke Opvoeding
2 / 2
Smart Education
Maatschappelijke vorming - 2 / 2
Nederlands - 3 / 3
Wiskunde - 2 / 2
7 / 7
Specifieke vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
Organisatie en logistiek
12 / 13
Schooleigen vorming
Lesuren 3de jaar / Lesuren 4de jaar
ICT
1 / 0
Masterclass* Marketing
1 / 1
P-uur: artistiek, creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming
1 / 1
Totaal
32
 • Een masterclass is een vak dat een extra touch geeft aan de studierichting.
  We willen leerlingen hiermee de kans bieden om zich te verdiepen in de
  nieuwste inzichten en vaardigheden binnen een domein of in een bijkomende taal.
  We zetten er in op methodes waarbij leerlingen hands on en in levensechte situaties
  leren samenwerken, kritisch nadenken en een creatieve oplossing vinden voor een
  uitdaging of probleem.

Welkom @Pyxiscollege!

Pyxiscollege@KoningAlbertlaan (1ste graad)
Koning Albertlaan 26
3620 Lanaken
089/71 46 47
Pyxiscollege@Bessemerstraat
Bessemerstraat 443
3620 Lanaken
089/71 46 38
Pyxiscollege@Stationsstraat
Stationsstraat 232
3620 Lanaken
089/71 41 29

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 is mogelijk vanaf 01/03/2021.

Op dat moment kan je hier je gegevens achterlaten.

string(93) "/customers/7/8/a/pyxiscollege.be/httpd.www/wp-content/plugins/expliciet-gdpr/gdpr/wall/nl.php"

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.